اسپری خوشبو کننده لمسر Lemser

19,500 تومان

اسپری خوشبو کننده لمسر، به منظور خوشبو کردن سریع فضا و رفع بوی بد با ماندگاری مناسب می باشد. این اسپری برای فضاهای بسته و داخل خودرو ها بسیار مناسب می‌باشد. 

اسپری خوشبو کننده lemser
اسپری خوشبو کننده لمسر Lemser

19,500 تومان