سراگزوز اسپرت طرح دولول -۱۰

110,000 تومان

یکی از کم هزینه ترین لوازم لوکس خودرو که دکتر اسپرت به طرفداران اسپرت خودرو پیشنهاد می کند سر اگزوز می باشد. این سراگزوز دولول تاثیر دوچندان بر زیبایی خودرو دارد.

نصب سر اگزوز بسیار آسان می باشد و کافی است به وسیله بست فلزی تعبیه شده سراگزوز را به لوله خروجی متصل نمایید.

سراگزوز اسپرت طرح دولول
سراگزوز اسپرت طرح دولول -۱۰

110,000 تومان