اسپری شوینده سطح موتور پاور Power

35,000 تومان

اسپری شوینده سطح موتور پاور (Power)  به عنوان تمیزکننده سطح موتور، پد کاپوت و سایر قطعات خودرو برای تمیزی و  محافظت ازخودرو ضروری است. این اسپری با خاصیت تمیزکنندگی اش می تواند هر نوع آلودگی اعم از گرد و غبار، لکه های چربی و روغن را تمیزکند  و تاثیر مثبتی بر افزایش خروج گرمای موتور و افزایش توان خودرو دارد.

اسپری شوینده سطح موتور power
اسپری شوینده سطح موتور پاور Power

35,000 تومان