اسپری پولیش داشبورد کلاو (Claw)

15,000 تومان

اسپری پولیش داشبورد  کلاو دارای رایحه های متنوع مناسب برای کسانی است که به تمیزی و زیبایی خودروی خود اهمیت میدهند. این اسپری پولیش علاوه بر این مزایا باعث طول مقاومت داشبورد در مقابل رنگ رفتگی و پوسیدگی ناشی از تابش آفتاب میشود و رایحه ی آن در داخل خودرو پخش میشود.

اسپری پولیش داشبورد کلاو claw
اسپری پولیش داشبورد کلاو (Claw)

15,000 تومان