این وسیله سیم کشی بسیار آسانی دارد. همچنین به آسانی بر روی انواع ماشین‌های داخلی و خارجی و سبک و سنگین نصب می‌گردد.