رینگ اسپرت سایز ۱۵ Vossen مشکی -۱۵

رینگ اسپرت خودرو را بسیاری از صاحبان خودرو برای زیبا کردن و اسپرت کردن خودرو انتخاب می نمایند. اما در صورتی که رینگ استاندارد نباشد بر عملکرد خودرو و میزان مصرف سوخت تاثیر منفی می گذارد. این رینگ اسپرت Vossen سایز 15 و با فاصله جای پیچ 100/108 و جنس آلیاژ آلومینیوم هستند.

برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  09158068656 98+