ژل براق کننده لاستیک پاور Power

ژل براق کننده لاستیک پاور برای درخشان کردن و براقی لاستیک خودروی شما تولید شده است. با استفاده از این ژل براق کننده لاستیک خودروی شما در برابر ترک خوردگی و رنگ پریدگی مقام می شود.

این ژل براق کننده همچین دارای قدرت پاک کنندی بسیار قوی می باشد.